Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Ghost Rider vol 2

65 (1982/2)

The Lair Of The Loan Shark

Michael Fleisher (SCRIPT), Jack Sparling (DRAW), Tom Sutton (INKS)

España
[1983/8] Motorista Fantasma 5 (El cubil de Loan Shark)
[1983/9] Motorista Fantasma 6 (El cubil de Loan Shark)
EEUU
[2009/12] Essential Ghost Rider 3 (The Lair Of The Loan Shark)
AnteriorSiguiente