Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Elektra vol 2

7 (2002/3)

Hubris, Chapter 1

Greg Rucka (SCRIPT), Chuck Austen (DRAW), Chuck Austen (INKS)

España
[2002/11] Marvel Knights: Elektra 7 (Sin título)
Siguiente