Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

King Conan

17 (1983/7)

A Tyrant In Amber

Alan Zelenetz (SCRIPT), John Buscema (DRAW), Rudy D. Nebres (INKS)

España
[1986/4] Conan Rey 19 (Un tirano de ámbar)
[1986/5] Conan Rey 20 (Sin título)
AnteriorSiguiente