Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

New Thunderbolts

6 (2005/5)

City Of Heroes ?

Fabian Nicieza (SCRIPT), Kurt Busiek (SCRIPT), Tom Grummett (DRAW), Gary Erskine (INKS)

España
[2006/1] Nuevos Thunderbolts 1 (Sin título)
AnteriorSiguiente