Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Uncanny X-Men vol 1

357 (1998/7)

The Sky Is Falling

Steve Seagle (SCRIPT), Dan Norton (DRAW), Dexter Vines (INKS), Scott Hanna (INKS)

España
[1998/4] Patrulla-X vol 2 37 (El cielo se derrumba)
AnteriorSiguiente