Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Sub-Mariner

13 (1969/5)

Death, Thou Shalt Die

Roy Thomas (SCRIPT), Marie Severin (DRAW), Joe Sinnott (INKS)

España
[1971/1] Namor vol 1 5 (Sin título)
[2006/6] Biblioteca Marvel: Namor 6 (¡Muerte, vas a morir!)
AnteriorSiguiente