Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Sub-Mariner

51 (1972/7)

Armageddon At Fifty Fathoms Full!

Bill Everett (SCRIPT), Mike Friedrich (SCRIPT), Bill Everett (DRAW), Bill Everett (INKS)

España
[1972] Namor vol 1 25 (Sin título)
[2007/5] Biblioteca Marvel: Namor 12 (Armagedón ¡...a 50 brazas de profundidad!)
AnteriorSiguiente