Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Incredible Hulk vol 2

183 (1975/1)

Fury At 50.000 Volts !

Len Wein (SCRIPT), Herb Trimpe (DRAW), Herb Trimpe (INKS)

España
[1975/1] Masa vol 2 5 (Sin título)
[1980/5] Masa vol 3 41 (Furia a 50.000 voltios)
[2005/2] Biblioteca Marvel: Hulk 22 (¡50.000 voltios de furia!)
AnteriorSiguiente