Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

X-Treme X-Men vol 1

7 (2002/1)

Getting Even !

Chris Claremont (SCRIPT), Salvador Larroca (DRAW), Salvador Larroca (INKS)

España
[2002/11] X-Treme X-Men 7 (¡Tomarse la revancha!)
[2010/7] Marvel Deluxe: X-Men X-Treme 2 (¡Tomarse la revancha!)
AnteriorSiguiente