Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

X-Treme X-Men vol 1

27 (2003/8)

600 Chariots

Chris Claremont (SCRIPT), Igor Kordey (DRAW), Scott Hanna (INKS)

España
[2004/7] X-Treme X-Men 27 (Dios ama, el hombre mata II (3/6): 600 carros)
AnteriorSiguiente