Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

X-Treme X-Men vol 1

29 (2003/9)

God Loves, Man Kills II, Part 5 : Deliverance !

Chris Claremont (SCRIPT), Igor Kordey (DRAW), Scott Hanna (INKS)

España
[2004/9] X-Treme X-Men 29 (Dios ama, el hombre mata II (5/6): Liberación)
AnteriorSiguiente