Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Punisher War Journal vol 2

14 (2008/2)

Hunter/Hunted (2/3)

Matt Fraction (SCRIPT), Scott Wegener (DRAW), Scott Wegener (INKS)

España
[2008/9] Punisher Diario de Guerra 12 (Cazador / Presa (2/3))
AnteriorSiguiente