Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Punisher War Journal vol 2

15 (2008/3)

Hunter/Hunted (3/3)

Matt Fraction (SCRIPT), Scott Wegener (DRAW), Scott Wegener (INKS)

España
[2008/10] Punisher Diario de Guerra 13 (Cazador / Presa (3/3))
AnteriorSiguiente