Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Ms. Marvel vol 2

21 (2008/1)

Monster and Marvel (1/4)

Brian Reed (SCRIPT), Aaron Lopresti (DRAW), Matthew Ryan (INKS)

España
[2008/11] Ms. Marvel 5 (Monstruo y maravilla (1/4))
EEUU
[2008/9] Ms. Marvel TPB 4 (Monster and Marvel (1/4))
AnteriorSiguiente