Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Giant-Size Astonishing X-Men

1 (2008/7)

Unstoppable! (7/7): Gone

Joss Whedon (SCRIPT), John Cassaday (DRAW), John Cassaday (INKS)

España
[2008/9] Astonishing X-Men vol 2 13 (Se va)
[2011/1] Marvel Deluxe: Astonishing X-Men 4 (Se Va)