Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Thunderbolts vol 1

148 (2010/11)

Lightning in shadows

Jeffrey Parker (SCRIPT), Declan Shalvey (DRAW), Declan Shalvey (INKS)

España
[2011/5] Thunderbolts vol 3 3 (Rayo en la sombra)
AnteriorSiguiente