Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Western Kid

4 (1955/6)

Sin título

John Romita Sr. (DRAW), John Romita Sr. (INKS)

The badlands!

John Romita Sr. (DRAW), John Romita Sr. (INKS)

The meeting!

Stan Lee (SCRIPT), Robert McCarty (DRAW), Robert McCarty (INKS)

Sin título

John Romita Sr. (DRAW), John Romita Sr. (INKS)
AnteriorSiguiente