Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Iron Man vol 1

256 (1990/5)

Soliloquy In Silence

Bob Layton (SCRIPT), John Romita Jr (DRAW), Harry Candelario (INKS)
AnteriorSiguiente