Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Thor vol 5

32 (2013/12)

El Maldito (1/5): La gran fuga de Niffleheim o La masacre de Svartalfheim


REPRODUCE
[2013/11] Thor: God of Thunder 13 (The Accursed (1/5): The great Niffleheim escape, or: The Svartalfheim massacre)
AnteriorSiguiente