Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Captain America vol 1

119 (1969/11)

Now Falls The Skull !

Stan Lee (SCRIPT), Gene Colan (DRAW), Joe Sinnott (INKS)

España
[1970] Capitán América 7 (Sin título)
[1976/11] Capitán América 10 (Sin título)
[1999/5] Biblioteca Marvel: Capitán América 5 (¡Y ahora cae Cráneo!)
[2012/7] Marvel Gold: Capitán América 2 (¡Y ahora cae Cráneo!)
EEUU
[2014/5] Avengers: Falcon TPB 1 (Now falls the Skull!)
AnteriorSiguiente