Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Captain America vol 1

223 (1978/7)

Call Me Animus

Steve Gerber (SCRIPT), Sal Buscema (DRAW), Mike Esposito (INKS), John Tartaglione (INKS)

España
[1983/10] Capitán América 6 (¡Llámame... Animus, Capitán América!)
[2000/8] Biblioteca Marvel: Capitán América 20 (Llámame Animus)
[2016/7] Marvel Gold: Capitán América: Manera en que Ocurró 1 (¡Lláma me Aversión, Capitán América!)
AnteriorSiguiente