Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Thor vol 1

186 (1971/3)

Worlds At War

Stan Lee (SCRIPT), John Buscema (DRAW), Joe Sinnott (INKS)

España
[1974] Thor vol 1 38 (Sin título)
[1999/9] Selecciones Marvel 5 (¡Mundos en gerra!)
[2002/7] Biblioteca Marvel: Thor 15 (¡Mundos en guerra!)
EEUU
[2009/8] Essential Thor 4 (Worlds At War)
AnteriorSiguiente