Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Thunderbolts vol 1

169 (2012/3)

Ye Olde Thunderbolts (1/2): Medieval crimes

Jeffrey Parker (SCRIPT), Kevin Walker (DRAW), Terry Pallot (INKS)

España
[2013/5] Thunderbolts vol 3 7 (Crímenes medievales)
AnteriorSiguiente