Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Thor vol 1

336 (1983/10)

Of Gods And Men

Alan Zelenetz (SCRIPT), Herb Trimpe (DRAW), Herb Trimpe (INKS)

España
[1984/12] Thor vol 1 23 (Dioses y hombres)
[2004/4] Biblioteca Marvel: Thor 36 (Sobre dioses y hombres)
[2004/4] Biblioteca Marvel: Thor 36 (¡Una música lejana!)

A Distant Music !

Alan Zelenetz (SCRIPT), Ernie Chan (DRAW), Vince Colletta (INKS)

España
[1985/1] Thor vol 1 24 (¡Una música lejana!)
AnteriorSiguiente