Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Thor vol 1

Annual 5 (1976/11)

War Of The Gods !

Steve Englehart (SCRIPT), John Buscema (DRAW), Tony De Zuniga (DRAW), Tony De Zuniga (INKS)

España
[1983/2] Thor vol 1 1 (La leyenda de los Dioses)
[2001/6] Biblioteca Marvel: Thor 2 (¡La guerra de los dioses!)
EEUU
[2013/11] Essential Thor 7 (War Of The Gods !)
Siguiente