Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Doctor Strange vol 3

79 (1995/7)

Farewell, Nightmare Music

David Quinn (SCRIPT), Evan Skolnick (SCRIPT), Marie Severin (DRAW), Art Nichols (INKS), Don Hudson (INKS)
AnteriorSiguiente