Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Spectacular Spider-Man vol 1

24 (1978/11)

Spider-Man Night Fever

Bill Mantlo (SCRIPT), Frank Springer (DRAW), Frank Springer (INKS)

España
[1979/10] Peter Parker: Spiderman 12 (La noche de fiebre de Spiderman)
[2004/11] Peter Parker: Spiderman 7 (Fiebre del Spiderman noche)
AnteriorSiguiente