Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Spectacular Spider-Man vol 1

33 (1979/8)

Night Of The Iguana !

Bill Mantlo (SCRIPT), Jim Mooney (DRAW), Frank Springer (INKS)

España
[1980/6] Peter Parker: Spiderman 17 (¡La noche del Iguana!)
[2005/1] Peter Parker: Spiderman 9 (¡La noche de la Iguana!)
AnteriorSiguiente