Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Spectacular Spider-Man vol 1

250 (1997/10)

Citizen Osborn !

John Marc De Matteis (SCRIPT), Luke Ross (DRAW), Dan Green (INKS), Al Milgrom (INKS)

España
[1998/7] Peter Parker: Spider-man 10 (¡Ciudadano Osborn!)
AnteriorSiguiente