Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Publicaciones Marvel 1998

Desconocido
 1. Alpha Flight vol. 2 '98
 2. Amazing Spider-Man vol. 1 '98
 3. Avengers vol. 3 '98
 4. Cable vol. 2 '98
 5. Captain America vol. 3 '98
 6. Captain America/Citizen V Annual '98 1
 7. Deadpool vol. 3 '98
 8. Deadpool vol. 3 '98
 9. Fantastic Four vol. 3 '98
 10. Generation-X '98
 11. Heroes For Hire vol. 1 '98
 12. Hulk/Sub-Mariner 1
 13. Incredible Hulk vol. 2 '98
 14. Iron Man vol. 3 '98
 15. Iron Man/Captain America Annual '98 1
 16. Silver Surfer vol. 3 '98
 17. Silver Surfer vol. 3 '98
 18. Silver Surfer/Thor '98
 19. Spider-Man vol. 1 '98
 20. Uncanny X-Men vol. 1 '98
 21. Untold Tales of Spider-Man: Strange Encounter 1
 22. X-51 The Machine Man '98
 23. X-Force vol. 1 '98
 24. X-Man '98
 25. X-Men vol. 1 '98
 26. Anterior Siguiente