Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Publicaciones Marvel 1998

Abril
 1. Alpha Flight vol. 2 9
 2. Amazing Spider-Man vol. 1 433
 3. Avengers vol. 3 3
 4. Cable vol. 2 53
 5. Captain America vol. 3 4
 6. Daredevil vol. 1 374
 7. Deadpool vol. 3 15
 8. Elektra vol. 1 17
 9. Excalibur vol. 1 119
 10. Fantastic Four vol. 3 4
 11. Generation-X 37
 12. Heroes For Hire vol. 1 10
 13. Incredible Hulk vol. 2 463
 14. Iron Man vol. 3 3
 15. Journey Into Mystery vol. 1 519
 16. Ka-Zar vol. 2 12
 17. Man-Thing vol. 3 5
 18. Marvel Adventures 13
 19. Marvel Shadows & Light vol. 2 2
 20. Marvel Team-Up vol. 2 8
 21. Maverick vol. 2 8
 22. Moon Knight vol. 4 4
 23. Quicksilver 6
 24. Sensational Spider-Man vol. 1 26
 25. Silver Surfer vol. 3 138
 26. Spectacular Spider-Man vol. 1 256
 27. Spider-Man vol. 1 90
 28. Thunderbolts vol. 1 13
 29. Uncanny X-Men vol. 1 354
 30. Werewolf By Night vol. 2 3
 31. What If vol. 2 107
 32. Wolverine vol. 2 123
 33. X-Factor vol. 1 144
 34. X-Force vol. 1 76
 35. X-Man 37
 36. X-Men vol. 1 74
 37. X-Men Unlimited vol. 1 18
 38. Anterior Siguiente