Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Publicaciones Marvel 1998

Junio
 1. Alpha Flight vol. 2 11
 2. Amazing Spider-Man vol. 1 435
 3. Avengers vol. 3 5
 4. Cable vol. 2 55
 5. Captain America vol. 3 6
 6. Conan and The River of Blood 1
 7. Daredevil vol. 1 376
 8. Deadpool vol. 3 17
 9. Elektra vol. 1 19
 10. Excalibur vol. 1 121
 11. Fantastic Four vol. 3 6
 12. Fury/Agent 13 1
 13. Generation-X 39
 14. Heroes For Hire vol. 1 12
 15. Incredible Hulk vol. 2 465
 16. Iron Man vol. 3 5
 17. Journey Into Mystery vol. 1 521
 18. Journey Into Mystery vol. 1 Annual 1
 19. Ka-Zar vol. 2 14
 20. Man-Thing vol. 3 7
 21. Marvel Adventures 15
 22. Marvel Team-Up vol. 2 10
 23. Marvel Universe 1
 24. Maverick vol. 2 10
 25. Quicksilver 8
 26. Sensational Spider-Man vol. 1 28
 27. Silver Surfer vol. 3 140
 28. Spectacular Spider-Man vol. 1 258
 29. Spider-Man vol. 1 92
 30. Thunderbolts vol. 1 15
 31. Uncanny X-Men vol. 1 356
 32. Werewolf By Night vol. 2 5
 33. What If vol. 2 109
 34. Wolverine vol. 2 125
 35. X-Factor vol. 1 146
 36. X-Force vol. 1 78
 37. X-Man 39
 38. X-Men vol. 1 76
 39. X-Men & Alpha Flight vol. 2 2
 40. X-Men Unlimited vol. 1 19
 41. Anterior Siguiente