Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Publicaciones Marvel 1998

Septiembre
 1. Alpha Flight vol. 2 14
 2. Amazing Spider-Man vol. 1 438
 3. Amazing Spider-Man vol. 1 439
 4. Avengers vol. 3 8
 5. Avengers/Squadron Supreme '98
 6. Cable vol. 2 58
 7. Captain America vol. 3 9
 8. Captain America: Sentinel Of Liberty vol. 2 1
 9. Daredevil vol. 1 379
 10. Deadpool vol. 3 20
 11. Excalibur vol. 1 124
 12. Fantastic Four vol. 3 9
 13. Fantastic Four vol. 3 '98
 14. Generation-X 42
 15. Heroes For Hire vol. 1 15
 16. Incredible Hulk vol. 2 468
 17. Iron Fist vol. 3 3
 18. Iron Man vol. 3 8
 19. Iron Man: The Iron Age 2
 20. Ka-Zar vol. 2 17
 21. Marvel Adventures 18
 22. Marvel Universe 4
 23. Nighthawk vol. 1 1
 24. Quicksilver 11
 25. Rampaging Hulk 2
 26. Sensational Spider-Man vol. 1 31
 27. Silver Surfer vol. 3 143
 28. Spectacular Spider-Man vol. 1 261
 29. Spider-Man vol. 1 95
 30. Strange Tales vol. 4 1
 31. Sunfire & Big Hero 6 1
 32. Thor vol. 2 3
 33. Thunderbolts vol. 1 18
 34. Uncanny X-Men vol. 1 359
 35. What If vol. 2 112
 36. Wolverine vol. 2 128
 37. X-Factor vol. 1 149
 38. X-Force vol. 1 81
 39. X-Man 42
 40. X-Men vol. 1 79
 41. X-Men Unlimited vol. 1 20
 42. Anterior Siguiente