Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Publicaciones Marvel 1999

Enero
 1. A-Next 4
 2. Alpha Flight vol. 2 18
 3. Amazing Spider-Man vol. 2 1
 4. Avengers vol. 3 12
 5. Avengers Forever 2
 6. Black Panther vol. 4 3
 7. Cable vol. 2 63
 8. Captain America vol. 3 13
 9. Captain America: Sentinel Of Liberty vol. 2 5
 10. Daredevil vol. 2 3
 11. Deadpool vol. 3 24
 12. Fantastic Four vol. 3 13
 13. Fantastic Four: Fireworks 1
 14. Generation-X 47
 15. Heroes For Hire vol. 1 19
 16. Incredible Hulk vol. 2 472
 17. Inhumans vol. 2 3
 18. Inhumans vol. 3 3
 19. Iron Man vol. 3 12
 20. J2 4
 21. Mutant X 4
 22. Peter Parker: Spectacular Spider-Man vol. 2 1
 23. Punisher vol. 4 3
 24. Rampaging Hulk 6
 25. Slingers 2
 26. Spider-Girl vol. 1 4
 27. Spider-Man: Chapter One 3
 28. Thor vol. 2 7
 29. Thunderbolts vol. 1 22
 30. Thunderbolts vol. 1 '99
 31. Uncanny X-Men vol. 1 363
 32. Uncanny X-Men vol. 1 364
 33. Union Jack 2
 34. Warlock vol. 3 3
 35. Webspinners: Tales Of Spider-Man 1
 36. Wolverine vol. 2 133
 37. X-Force vol. 1 85
 38. X-Force vol. 1 86
 39. X-Man 47
 40. X-Men vol. 1 83
 41. X-Men: Liberators 3
 42. Anterior Siguiente