Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Publicaciones Marvel 1999

Octubre
 1. Amazing Spider-Man vol. 2 10
 2. Astonishing X-Men vol. 2 2
 3. Avengers vol. 1 '99
 4. Avengers vol. 3 21
 5. Avengers vol. 3 22
 6. Avengers Forever 10
 7. Bishop: The Last X-Man vol. 2 1
 8. Black Panther vol. 3 12
 9. Black Panther vol. 4 12
 10. Cable vol. 2 72
 11. Captain America vol. 3 22
 12. Conan: Death Covered in Gold 2
 13. Contest Of Champions vol. 2 3
 14. Deadpool vol. 3 33
 15. Deathlok vol. 3 2
 16. Earth X 7
 17. Essential Fantastic Four 2
 18. Fantastic Five 1
 19. Fantastic Four vol. 3 22
 20. Fantastic Four 1999 1
 21. Galactus The Devorer 2
 22. Gambit vol. 3 9
 23. Generation-X 56
 24. Incredible Hulk vol. 3 7
 25. Inhumans vol. 2 12
 26. Inhumans vol. 3 12
 27. Iron Man vol. 3 21
 28. Mutant X 13
 29. New Warriors vol. 2 1
 30. Nova vol. 3 6
 31. Peter Parker: Spectacular Spider-Man vol. 2 10
 32. Silver Surfer: Loftier Than Mortals 1
 33. Silver Surfer: Loftier Than Mortals 2
 34. Slingers 11
 35. Spider-Girl vol. 1 13
 36. Spider-Man: Chapter One 12
 37. Spider-Woman vol. 3 4
 38. Thor vol. 2 16
 39. Thunderbolts vol. 1 31
 40. Uncanny X-Men vol. 1 373
 41. Warlock vol. 4 1
 42. Warlock vol. 4 2
 43. Webspinners: Tales Of Spider-Man 10
 44. Wild Thing vol. 2 1
 45. Wolverine vol. 2 143
 46. Wolverine/Cable: Guts And Glory 1
 47. X-51 The Machine Man 3
 48. X-Force vol. 1 95
 49. X-Man 56
 50. X-Men vol. 1 93
 51. X-Men: True Friends 2
 52. Anterior Siguiente