Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Publicaciones Marvel 1999

Mayo
 1. A-Next 8
 2. Amazing Spider-Man vol. 2 5
 3. Avengers vol. 3 16
 4. Avengers Forever 6
 5. Black Panther vol. 3 7
 6. Black Panther vol. 4 7
 7. Cable vol. 2 67
 8. Captain America vol. 3 17
 9. Captain America: Sentinel Of Liberty vol. 2 9
 10. Daredevil vol. 2 7
 11. Deadpool vol. 3 28
 12. Doctor Strange vol. 4 4
 13. Earth X 2
 14. Fantastic Four vol. 3 17
 15. Gambit vol. 3 4
 16. Generation-X 51
 17. Incredible Hulk vol. 3 2
 18. Inhumans vol. 2 7
 19. Inhumans vol. 3 7
 20. Iron Man vol. 3 16
 21. J2 8
 22. Magneto Rex 1
 23. Mutant X 8
 24. Mutant X '99
 25. Nova vol. 3 1
 26. Peter Parker: Spectacular Spider-Man vol. 2 5
 27. Slingers 6
 28. Spider-Girl vol. 1 8
 29. Spider-Man: Chapter One 7
 30. Spider-Man: Chapter One '99
 31. Thor vol. 2 11
 32. Thunderbolts vol. 1 26
 33. Uncanny X-Men vol. 1 368
 34. Webspinners: Tales Of Spider-Man 5
 35. Wolverine vol. 2 138
 36. X-Force vol. 1 90
 37. X-Man 51
 38. X-Men vol. 1 88
 39. Anterior Siguiente