Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Thanos (Marvel)

1 (2003/12)

Epiphany !

Jim Starlin (SCRIPT), Jim Starlin (DRAW), Al Milgrom (INKS)

España
[2005/2] Thanos 1 (Epifanía)
2 (2004/1)

Rebellion

Jim Starlin (SCRIPT), Jim Starlin (DRAW), Al Milgrom (INKS)

España
[2005/2] Thanos 1 (¡Rebelión!)
3 (2004/2)

Alone !

Jim Starlin (SCRIPT), Jim Starlin (DRAW), Al Milgrom (INKS)

España
[2005/2] Thanos 1 (¡Sólo!)
4 (2004/3)

Hunger !

Jim Starlin (SCRIPT), Jim Starlin (DRAW), Al Milgrom (INKS)

España
[2005/2] Thanos 1 (¡Hambre!)
5 (2004/3)

Entry !

Jim Starlin (SCRIPT), Jim Starlin (DRAW), Al Milgrom (INKS)

España
[2005/2] Thanos 1 (¡Entrada!)
6 (2004/4)

Endgame

Jim Starlin (SCRIPT), Jim Starlin (DRAW), Al Milgrom (INKS)

España
[2005/2] Thanos 1 (Juego Final)
7 (2004/5)

Samaritan, Part 1 Of 6

Keith Giffen (SCRIPT), Ron Lim (DRAW), Al Milgrom (INKS)

España
[2006/2] Thanos 2 (Bienvenido a Frontline)
8 (2004/5)

Samaritan, Part 2 Of 6 : Dark Alliances

Keith Giffen (SCRIPT), Ron Lim (DRAW), Al Milgrom (INKS)

España
[2006/2] Thanos 2 (Oscuras alianzas)
9 (2004/6)

Samaritan, Part 3 Of 6 : Divine Madness

Keith Giffen (SCRIPT), Ron Lim (DRAW), Al Milgrom (INKS)

España
[2006/2] Thanos 2 (Divina locura)
10 (2004/7)

Samaritan, Part 4 Of 6

Keith Giffen (SCRIPT), Ron Lim (DRAW), Al Milgrom (INKS)

España
[2006/2] Thanos 2 (Sin título)
11 (2004/8)

Samaritan, Part 5 Of 6 : The Fallen

Keith Giffen (SCRIPT), Ron Lim (DRAW), Al Milgrom (INKS)

España
[2006/2] Thanos 2 (El caído)
12 (2004/9)

Samaritan, Part 6 Of 6 : Crescendo

Keith Giffen (SCRIPT), Ron Lim (DRAW), Al Milgrom (INKS)

España
[2006/2] Thanos 2 (Crescendo)