Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Spectacular Spider-Man vol 1

249 (1997/9)

Into The Light

John Marc De Matteis (SCRIPT), Mark Bernardo (SCRIPT), Luke Ross (DRAW), Dan Green (INKS)

España
[1998/6] Peter Parker: Spider-man 9 (Hacia la luz)
AnteriorSiguiente