Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Spectacular Spider-Man vol 1

251 (1997/11)

Son Of The Hunter !

John Marc De Matteis (SCRIPT), Luke Ross (DRAW), Al Milgrom (INKS)

España
[1998/8] Peter Parker: Spider-man 11 (¡Hijo del cazador! (1/3))
AnteriorSiguiente