Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Publicaciones Marvel 1997

Agosto
 1. Alpha Flight vol. 2 1
 2. Amazing Spider-Man vol. 1 425
 3. Avengers vol. 2 10
 4. Cable vol. 2 45
 5. Captain America vol. 2 10
 6. Conan the Barbarian vol. 2 2
 7. Crimson Dawn 1
 8. Daredevil vol. 1 366
 9. Daydreamers 1
 10. Deadpool vol. 3 7
 11. Elektra vol. 1 9
 12. Excalibur vol. 1 111
 13. Fantastic Four vol. 2 10
 14. Generation-X 29
 15. Ghost Rider vol. 3 87
 16. Hercules 1
 17. Heroes For Hire vol. 1 2
 18. Incredible Hulk vol. 2 455
 19. Iron Man vol. 2 10
 20. Journey Into Mystery vol. 1 511
 21. Ka-Zar vol. 2 4
 22. Marvel Adventures 5
 23. Sensational Spider-Man vol. 1 18
 24. Silver Surfer vol. 3 130
 25. Spectacular Spider-Man vol. 1 248
 26. Spider-Man vol. 1 82
 27. Spider-Man Unlimited vol. 1 17
 28. Thunderbolts vol. 1 5
 29. Thunderbolts vol. 1 '97
 30. Uncanny Origens 12
 31. Uncanny X-Men vol. 1 346
 32. Untold Tales Of Spider-Man 23
 33. Venom: License To Kill 3
 34. What If vol. 2 99
 35. Wolverine vol. 2 115
 36. X-Factor vol. 1 136
 37. X-Force vol. 1 68
 38. X-Man 29
 39. X-Men vol. 1 66
 40. Anterior Siguiente