Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Publicaciones Marvel 1998

Julio
 1. Alpha Flight vol. 2 12
 2. Amazing Spider-Man vol. 1 436
 3. Avengers vol. 3 6
 4. Cable vol. 2 56
 5. Captain America vol. 3 7
 6. Conan and The River of Blood 2
 7. Daredevil vol. 1 377
 8. Deadpool vol. 3 18
 9. Excalibur vol. 1 122
 10. Fantastic Four vol. 3 7
 11. Fury/Agent 13 2
 12. Generation-X 40
 13. Heroes For Hire vol. 1 13
 14. Incredible Hulk vol. 2 466
 15. Iron Fist vol. 3 1
 16. Iron Man vol. 3 6
 17. Ka-Zar vol. 2 15
 18. Man-Thing vol. 3 8
 19. Marvel Adventures 16
 20. Marvel Shadows & Light vol. 2 3
 21. Marvel Team-Up vol. 2 11
 22. Marvel Universe 2
 23. Maverick vol. 2 11
 24. Quicksilver 9
 25. Sensational Spider-Man vol. 1 29
 26. Silver Surfer vol. 3 141
 27. Spectacular Spider-Man vol. 1 259
 28. Spider-Man vol. 1 93
 29. Thor vol. 2 1
 30. Thunderbolts vol. 1 16
 31. Uncanny X-Men vol. 1 357
 32. Werewolf By Night vol. 2 6
 33. What If vol. 2 110
 34. Wolverine vol. 2 126
 35. X-Factor vol. 1 147
 36. X-Force vol. 1 79
 37. X-Man 40
 38. X-Men vol. 1 77
 39. Anterior Siguiente