Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Publicaciones Marvel 1999

Septiembre
 1. A-Next 12
 2. Amazing Spider-Man vol. 2 9
 3. Astonishing X-Men vol. 2 1
 4. Avengers vol. 3 20
 5. Black Panther vol. 3 11
 6. Black Panther vol. 4 11
 7. Cable vol. 2 71
 8. Captain America vol. 3 21
 9. Conan: Death Covered in Gold 1
 10. Contest Of Champions vol. 2 1
 11. Contest Of Champions vol. 2 2
 12. Deadpool vol. 3 32
 13. Deathlok vol. 3 1
 14. Earth X 6
 15. Fantastic Four vol. 3 21
 16. Galactus The Devorer 1
 17. Gambit vol. 3 8
 18. Gambit vol. 3 '99
 19. Generation-X 55
 20. Incredible Hulk vol. 3 6
 21. Inhumans vol. 2 11
 22. Inhumans vol. 3 11
 23. Iron Man vol. 3 20
 24. J2 12
 25. Mutant X 12
 26. Nova vol. 3 5
 27. Peter Parker: Spectacular Spider-Man vol. 2 9
 28. Slingers 10
 29. Spider-Girl vol. 1 12
 30. Spider-Girl vol. 1 '99
 31. Spider-Girl vol. 1 0
 32. Spider-Man: Chapter One 11
 33. Spider-Woman vol. 3 3
 34. Thor vol. 2 15
 35. Thunderbolts vol. 1 30
 36. Uncanny X-Men vol. 1 372
 37. Webspinners: Tales Of Spider-Man 9
 38. Wolverine vol. 2 142
 39. Wolverine/Punisher: Revelation 4
 40. X-51 The Machine Man 1
 41. X-51 The Machine Man 2
 42. X-Force vol. 1 94
 43. X-Man 55
 44. X-Men vol. 1 92
 45. X-Men Unlimited vol. 1 24
 46. X-Men: True Friends 1
 47. Anterior Siguiente