Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Publicaciones Marvel 2000

Febrero
 1. Amazing Spider-Man vol. 2 14
 2. Avengers vol. 3 25
 3. Avengers: Domination Factor 4.8
 4. Avengers: United They Stand 4
 5. Bishop: The Last X-Man vol. 2 5
 6. Black Panther vol. 3 15
 7. Black Panther vol. 4 15
 8. Blade vol. 3 3
 9. Blaze Of Glory 1
 10. Blaze Of Glory 2
 11. Cable vol. 2 76
 12. Captain America vol. 3 26
 13. Captain Marvel vol. 5 2
 14. Deadpool vol. 3 37
 15. Domination Factor: Fantastic Four 4.7
 16. Fantastic Five 5
 17. Fantastic Four vol. 3 26
 18. Gambit vol. 3 13
 19. Generation-X 60
 20. Incredible Hulk vol. 3 11
 21. Iron Man vol. 3 25
 22. Mutant X 17
 23. New Warriors vol. 2 5
 24. Peter Parker: Spectacular Spider-Man vol. 2 14
 25. Spider-Girl vol. 1 17
 26. Spider-Man Unlimited vol. 2 3
 27. Spider-Woman vol. 3 8
 28. Thor vol. 2 20
 29. Thunderbolts vol. 1 35
 30. Uncanny X-Men vol. 1 377
 31. Uncanny X-Men vol. 1 '00
 32. Wild Thing vol. 2 5
 33. Wolverine vol. 2 147
 34. X-51 The Machine Man 7
 35. X-Force vol. 1 99
 36. X-Man 60
 37. X-Men vol. 1 97
 38. X-Men vol. 1 '00
 39. X-Men: Hellfire Club 2
 40. X-Men: Hidden Years 3
 41. Anterior Siguiente