Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Publicaciones Marvel 2000

Abril
 1. Amazing Spider-Man vol. 2 16
 2. Avengers vol. 3 27
 3. Avengers: United They Stand 6
 4. Bishop: The Last X-Man vol. 2 7
 5. Black Panther vol. 3 17
 6. Black Panther vol. 4 17
 7. Cable vol. 2 78
 8. Captain America vol. 3 28
 9. Captain Marvel vol. 5 4
 10. Deadpool vol. 3 39
 11. Deathlok vol. 3 9
 12. Earth X 12
 13. Fantastic Four vol. 3 28
 14. Gambit vol. 3 15
 15. Generation-X 62
 16. Incredible Hulk vol. 3 13
 17. Iron Man vol. 3 27
 18. Marvel: The Lost Generation 11
 19. Mutant X 18
 20. New Warriors vol. 2 7
 21. Peter Parker: Spectacular Spider-Man vol. 2 16
 22. Punisher vol. 5 1
 23. Spider-Girl vol. 1 19
 24. Spider-Man Unlimited vol. 2 5
 25. Spider-Woman vol. 3 10
 26. Thor vol. 2 22
 27. Thunderbolts vol. 1 37
 28. Uncanny X-Men vol. 1 379
 29. Warlock vol. 4 7
 30. Webspinners: Tales Of Spider-Man 16
 31. Wolverine vol. 2 149
 32. X-51 The Machine Man 9
 33. X-Force vol. 1 101
 34. X-Man 62
 35. X-Men vol. 1 99
 36. X-Men: Hellfire Club 4
 37. X-Men: Hidden Years 5
 38. Anterior Siguiente