Enciclopedia del Universo Marvel

Avatar Login

Publicaciones Marvel 1999

Marzo
 1. A-Next 6
 2. Alpha Flight vol. 2 20
 3. Amazing Spider-Man vol. 2 3
 4. Avengers vol. 3 14
 5. Avengers Forever 4
 6. Black Panther vol. 3 5
 7. Black Panther vol. 4 5
 8. Cable vol. 2 65
 9. Captain America vol. 3 15
 10. Captain America: Sentinel Of Liberty vol. 2 7
 11. Daredevil vol. 2 5
 12. Deadpool vol. 3 26
 13. Doctor Strange vol. 4 2
 14. Earth X '99
 15. Fantastic Four vol. 3 15
 16. Fantastic Four: Fireworks 3
 17. Gambit vol. 3 2
 18. Generation-X 49
 19. Incredible Hulk vol. 2 474
 20. Incredible Hulk vol. 2 '99
 21. Inhumans vol. 2 5
 22. Inhumans vol. 3 5
 23. Iron Man vol. 3 14
 24. J2 6
 25. Mutant X 6
 26. Peter Parker: Spectacular Spider-Man vol. 2 3
 27. Slingers 4
 28. Spider-Girl vol. 1 6
 29. Spider-Man: Chapter One 5
 30. Thor vol. 2 9
 31. Thor vol. 2 '99
 32. Thunderbolts vol. 1 24
 33. Uncanny X-Men vol. 1 366
 34. Webspinners: Tales Of Spider-Man 3
 35. Wolverine vol. 2 136
 36. X-Force vol. 1 88
 37. X-Man 49
 38. X-Men vol. 1 86
 39. X-Men Unlimited vol. 1 22
 40. X-Men: Magneto War 1
 41. Anterior Siguiente